Ç         O NAS         OFERTA         REALIZACJE     KONTAKT   

 

projekty

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

VERIFIS REALIZUJE PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Projekt 2014-2020

Tytuł projektu: Prace badawcze nad systemem modułowym regałów na pieczywo o zwiększonych możliwościach ekspozycyjnych wraz ze zmiennością /segmentacją asortymentu

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu są prace badawczo – rozwojowe, których założeniem jest wypracowanie rozwiązań pozwalających skonstruować nowy system łączenia modułowego w konstrukcji meblowej, nie wymagający wykorzystania narzędzi przy montażu i demontażu konstrukcji mebla. Nowe rozwiązanie pozwoli Verifis na wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci systemu regału modułowego z przeznaczeniem na produkty piekarnicze o podwyższonych parametrach higienicznych oraz ekspozycyjnych.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby firmy. Przedsięwzięcie wpisuje się w kierunek rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie realizacji założeń strategicznych związanych z podnoszeniem innowacyjności, konkurencyjności firmy w obrębie wytwarzania nowych innowacyjnych produktów.

 

Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-a167/18

Wartość projektu ogółem:
3 681 428,97 zł

Dofinansowanie projektu z UE:
1 779 931,35 zł

 

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH:

Projekt 2014-2018

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa VERIFIS poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii meblarskich – 1 967 729,40 zł (zakupiliśmy 8 maszyn produkcyjnych)

 

Projekt  2007-2013

Wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji mebli dla piekarnictwa o szczególnych właściwościach powierzchni zewnętrznych – 5 056 880,00 zł (zakupiliśmy 17 maszyn produkcyjnych i zbudowaliśmy halę)

GRUPA VERIFIS:

Agro \ Centrum Obsługi Rolnictwa

Sklepy spożywczo-przemysłowe

Ferplast \ okna, drzwi, bramy

Grafix \ reklama wizualna

Mawikol \ stacja paliw